Bezpieczeństwo i zdrowie w podróży...
Profilaktyka chorób tropikalnych...
Tylko miłe wspomnienia z podróży

O nas

CERTYFIKOWANE CENTRA MEDYCYNY PODRÓŻY

KIM JESTEŚMY.

Jesteśmy społecznością lekarzy pasjonatów zajmujących się zagadnieniami medycyny podróży.
Naszym nadrzędnym celem jest przygotowania Polaków do bezpiecznych podróży w różne rejony świata od strony medycznej, aby wakacje zawsze kojarzyły się tylko i wyłącznie z przyjemnościami.Nasza społeczność rośnie w siłę i wiedzę. 

Prezentowane projekty, pomysły, znaki graficzne i szeroko pojęte koncepcje szkoleniowo-biznesowe stanowią własność MCC Consulting Sp. z o.o. od roku 2009, a w zakresie w jakim są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) pełnią praw autorskich majątkowych w całości i bez jakichkolwiek ograniczeń przysługuje MCC Consulting Sp. z o.o. Powyższe projekty, pomysły, znaki graficzne i szeroko pojęte koncepcje szkoleniowo-biznesowe podlegają ochronie prawnej pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej oraz nie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek polu eksploatacji bez uprzedniej pisemnej zgody MCC Consulting Sp. z o.o.