Bezpieczeństwo i zdrowie w podróży...
Profilaktyka chorób tropikalnych...
Tylko miłe wspomnienia z podróży

Idea CCMP

     Rozwijający się dynamicznie globalny ruch turystyczny stwarza zwiększone ryzyko zagrożenia kosmopolitycznymi, epidemicznymi i endemicznymi chorobami transmisyjnymi. Oprócz ekspozycji na patogeny swoiste, osoby podróżujące są narażone na urazy, zatrucia, działanie czynników klimatycznych, specyficzne zagrożenia związane np. Z nurkowaniem, wędrówkami wysokogórskimi, długotrwałymi podróżami lotniczymi z możliwością pogorszenia ogólnego stanu zdrowia lub zaostrzenia istniejących chorób przewlekłych.

 

Idea Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży działa pod Patronatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Celem podstawowym przyświecającym idei certyfikacji jest zmniejszenie liczby niebezpiecznych dla zdrowia i życia groźnych zdarzeń chorobowych w czasie podróży i pobytu w różnych strefach klimatycznych poprzez promocję bezpiecznych zachowań prozdrowotnych.

 

Pierwsze warsztaty z medycyny podróży zgromadziły ponad 50 lekarzy zainteresowanych rozwijaniem działań promocyjnych. Odbyły się podczas I Międzynarodowego Kongresu Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Hiperbarycznej w czerwcu 2009 roku w Gdyni. W okresie od grudnia 2009 roku do kwietnia 2010 roku odbył się I cykl trzech dwudniowych sympozjów naukowo-szkoleniowych zakończony testowym egzaminem sprawdzającym stan wiedzy z zakresu medycyny podróży oraz wydaniem indywidualnych świadectw uczestnictwa i certyfikatów dla aplikujących centrów medycyny podróży po spełnieniu szczególnych warunków techniczno-organizacyjnych.

 

W latach 2009-2015 zoorganizowano V cyklów sympozjów w których uczestniczyło ponad 400 lekarzy, a certyfikację uzyskało ponad 150 ośrodków zrzeszonych w ramach Krajowej Sieci Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży.

Cele szczegółowe Krajowej Sieci CCMP obejmują prowadzenie szkoleń doskonalących personelu medycznego i personelu biur podróży z dziedziny profilaktyki zdrowotnej, prewencji chorób, urazów i niepożądanych zdarzeń w podróży oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej o zagrożeniach w podróży dla społeczeństwa poprzez internet, poradniki, akcje organizowane wspólnie ze Wojewódzkimi i Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi, środkami masowego przekazu itp.

Certyfikaty przyznawane są czasowo na okres pięciu lat pod warunkiem spełnienia aktywnych wymogów dotyczących poradnictwa oraz prowadzenia szczepień ochronnych, profilaktyki przeciwmalarycznej, pomocy w kompletowaniu apteczki podróżnej i pozostałych medycznych działań prewencyjnych. Ośrodki zrzeszone w Krajowej Sieci CCMP są zobowiązane do przesyłania corocznych sprawozdań z prowadzonej działalności.

 

W roku 2012 w czerwcu odbył się II Kongres Medycyny Morskiej, Tropikalnej, Hiperbarycznej i Podróży na którym spotkały szię różne środowiska zajmujące się medycyną podróży z całego śiwata. Uczestnicy mogli zapoznać się z trendami i nowościami  medycynie podróży oraz nawiązać osobite kontakty z lekazami z egzotycznych stron świata.

 

Rok 2014 nastąpiła inauguracja cyklicznego wydarzenia Konferencji Naukowo-Szkoleniowej MEDYCYNA PODRÓŻY, na którym poruszano tematy związane z nowościami w podróżach, sprawozdanie z działaności wybranych Centrów oraz  wyminę doświadczeń jak i odpowiedzi na trudne pytania w ramach panelu ekspertów.

W listopadzie odbyło się pierwsze symposjum związane z poglębieniem wiedzy z zakresu przygotowania i niespodzianek dla podróżnych o tematyce wysokogórskiej i nurkowej. Uczestnicy w ramach sympozjum mieli niepowtarzalną okazję zwiedzić ośrodek medycyny hiperbarycznej i zapoznać się szczegółowo z działaniem komór hiperbarycznych i ich zastosowaniem w szeroko pojętej medycynie.

 

W chwili obecnej przygotowywane są kolejne sympozja mające na celu usystematyowanie posiadanej wiedzy oraz zapoznanie z wybranymi trendami w podróży.

  Rok 2015 był poświęcony przygotowaniu i przeprowadzeniu wydarzenia odbywającego się w cyklu co trzy lata czyli III Międzynarodowemu Kongresowi Naukowemu Medycyny Morskiej, Tropikalnej, Hiperbarycznej i Podróży, który odbył się w dniach 20-24 maja 2015 roku na pokładzie promu DFDS SEAWAYS na trasie Kopenhaga-Oslo-Kopenhaga - medycyna podróży w podróży.

Hasłem przewodnim spotkania była tematyka ochrony zdrowia na morzu i w podróży, III Kongres zgromadził ekspertów z zakresu medycyny i dzidzin pokrewnych, którzy debatowali i wskazywali rozwiązania problemów związanych z globalnymi wyzwaniami w zakresie zdrowiaosób podróżujących i pracujących na morzu.

Sesje plenarne i tematyczne dotyczyły medycyny morskiej, tropikalnej, hiperbarycznej i podróży, prezenterzy zgromadzeni na Kongresie reprezentowali wiele światowych ośrodków medycznych i naukowych. Przedstawione zagadnienia i omawiana tematyka wbudzała duże zainteresowanie wśród blisko 150 uczestników zgromadzonych na sali wykładowej.

Do uczestnków Kongresu przekazuję serdeczne podziękowania za udział oraz
Do zobaczenia za trzy lata!!!

Choć zapewne z wielo osobami spotkamy się jeszcze w miedzyczasie na różnego rodzaju organizowanych przez nas szkoleniach specjalizacyjnych...