Bezpieczeństwo i zdrowie w podróży...
Profilaktyka chorób tropikalnych...
Tylko miłe wspomnienia z podróży

VIII Kurs Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży 2019

Uprzejmie informuję, że przyjmowane są zapisy na kolejny już VIII cykl Kursu szkoleniowego dla placówek medycznych aplikujących o miano "Certyfikowanego Centrum Medycyny Podróży"

 

Patronat merytoryczny:

Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży
Krajowy Ośrodek Medycyny Podróży
Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej
Krajowy Ośrodek Medycyny Morskiej
Główny Inspektor Sanitarny

 

Ilość miejsc: 50

 

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Opłata wpisowa 500 zł.

Opłaty wpisowej należy dokonywać na konto Organizatora - MCC Consulting Sp. z o.o.
nr rachunku bankowego: 61 1140 2004 0000 3602 7725 1840

REJESTRACJA

 

TERMIN SZKOLENIA: jesień 2019

 

MIEJSCE: Warszawa, Gdynia

 

Wymogiem otrzymania tytułu CERTYFIKOWANEGO CENTRUM MEDYCYNY PODRÓŻY jest:

 Uczestnictwo w pełnym szkoleniu ( 2 spotkania)

 Zdanie egzaminu końcowego

 Skompletowanie wymaganych dokumentów

 

1.Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

2.Udokumentowanie dotychczasowych doświadczeń w realizacji profilaktyki chorób zakaźnych i inwazyjnych (pisemne oświadczenie kierownika placówki).

3.Dostarczenie kopii dokumentów specjalizacyjnych i ewentualnych szkoleń personelu.

4.Przedstawienie potwierdzonej przez właściwego terenowo Państwowego Inspektora Sanitarnego dokumentacji lokalowej i technicznej placówki.

5.Podanie pełnych informacji o zakresie i czasie realizacji usług (dni i godziny funkcjonowania Centrum Medycznego).

6.Zaliczenie szkolenia z medycyny podróży przewidzianego programem, odbytego pod patronatem KSOMP.

7.Coroczne raportowanie realizacji porad przedwyjazdowych, szczepień oraz zaleceń z zakresu profilaktyki przeciwmalarycznej i przeciwbiegunkowej do Krajowej Sieci Ośrodków Medycyny Podróży-MCC Consulting Sp. z o.o.Czytaj więcej