Bezpieczeństwo i zdrowie w podróży...
Profilaktyka chorób tropikalnych...
Tylko miłe wspomnienia z podróży

IX Kurs Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży 2020

W 2020 roku zostanie uruchomiona kolejna IX edycja  Kursu Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży dla lekarzy.

Kurs ma na celu pozyskanie, usystematyzowanie i poszerzenie już posiadanej wiedzy z zakresu medycyny podróży i profilaktyki przedwyjazdowej.

W ramach dwóch spotkań zostaną szeroko przedstawione wszelkie aspekty profilaktyki przedwyjazdowej, szczepień zalecanych, zagrożeń występujących w różnych rejonach świata zarówno ze strony fauny i flory, przygotowania do wypraw górskich i trekkingowych, zagrożeń wynikających z nurkowania rekreacyjnego, przygotowania pacjentów w różnym wieku i z różnymi przypadłościami jak choroby przewlekłe i inne.

Na Kursie uczestnicy otrzymują pełne kompendium wiedzy w postaci prelekcji i prezentacji, możliwość konsultacji z prelegentami.

Prelegentami na Kursie są wybitni specjaliści zajmujący się medycyną podróży i profilaktyką przedwyjazdową - podróżnikami, którzy na własnym przykładzie doświadczyli chorób tropikalnych i spotkali się z nimi oko w oko.

Uczestnik-lekarz po ukończeniu Kursu i zdaniu egzaminu otrzymuje imienny Certyfikat sygnowany podpisem Głównego Inspektora Sanitarnego a placówka medyczna zatrudniająca takiego absolwenta Kursu po spełnieniu wymogów może ubiegać się o miano Certyfikowanego Centrum Medycyny Podróży zrzeszonego w ramach Krajowej Sieci CCMP.

Organizator Kursu:

Krajowa Sieć Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży i  MCC Consulting Sp. z o.o.

Patronat:

Główny Inspektor Sanitarny


 REJESTRACJA

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 500 zł.

Opłata wpisowa gwarantująca miejsce na kursie jest opłatą bezzwrotną.

Dodatkowe opłaty uczestnictwa w kursie:

Osoby, które zarejestrowały się oraz wniosły opłatę wpisową, dodatkowo ponoszą koszty w wysokości:

1600 zł - I etap kursu

2200 zł - II etap kursu

II etap kursu zakończony jest egzaminem

 
I etap Kursu odbędzie się w dniach 01-03 październik 2020r. w Gdańsku
II etap Kursu odbedzie się w dniach 05-07 listopada 2020r. w Warszawie

Opłaty należy wnosić na konto Biura Organizacyjnego

MCC Consulting Sp. z o.o.

nr rachunku bankowego:

61 1140 2004 0000 3602 7725 1840Czytaj więcej